Do startu pozostało:

Start

19.04.2020

Godzina: 9:00:00

Opłaty

Za udział w Imprezie obowiązują następujące wysokości opłaty wpisowej dla Sztafety:
–  do 29.02.2020 r. – 360 zł
–  01.03 do 31.03.2020 r. – 440 zł

Dokonanie opłaty wpisowej jest możliwe przez cały czas trwania zapisów do dnia 31.03.2020 r. lub do momentu wyczerpania puli 200 pakietów.
Podczas zgłoszenia Sztafety w Biurze Imprezy opłata wpisowa wynosi 600 zł (płatność możliwa TYLKO gotówką!),