Do startu pozostało:

Start

18.04.2021

Godzina: 9:00:00

Opłaty

  • do 28.02.2021 r. – 360 zł
  • 01.03 do 31.03.2021 r. – 440 zł

Dokonanie opłaty wpisowej jest możliwe przez cały czas trwania zapisów do dnia 31.03.2021 r.
lub do momentu wyczerpania puli 200 pakietów.

  • Podczas zgłoszenia Sztafety w Biurze Imprezy opłata wpisowa wynosi 600 zł (płatność
    możliwa TYLKO gotówką!),