Zdjecie slider
Zdjecie slider
Zdjecie slider
Zdjecie slider
Zdjecie slider

Do startu pozostało:

Start

10.04.2022

Godzina: 9:00:00

Konkurs kibicowania

Gdański Ośrodek Sportu– Organizator Konkursu zgodnie ze swoją misją – Kreujemy aktywne społeczeństwo lokalne, chce pokazać, że sport i ruch to nie tylko zdrowie, ale również pozytywne emocje w duchu Fair Play.

W związku z powyższym chcemy zaprosić do uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Pozytywna strefa kibicowania”. Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkie gdańskie szkoły: podstawowe, kluby sportowe do juniora włącznie i świetlice środowiskowe.

Celem Konkursu jest wsparcie uczestników 6. Gdańsk Maratonu, poprzez pozytywny i niecodzienny doping zorganizowany przez gdańską społeczność dnia 19 kwietnia 2020 roku na ulicach Gdańska.

Konkurs polegać będzie na wyłonieniu szesnastu najciekawszych koncepcji stref pozytywnego kibicowania, które dnia 19 kwietnia 2020 roku zostaną zrealizowane w wyznaczonych przez GOS szesnastu punktach zlokalizowanych przy trasie 6. Gdańsk Maratonu.
Konkurs podzielony jest na trzy etapy:

I Etap: nadsyłanie koncepcji strefy pozytywnego kibicowania wyłącznie drogą mailową na adres info@gdanskmaraton.pl do dnia 15.03.2020 roku.
Zgłoszone koncepcje powinny zawierać:
a. Nazwę wraz z ogólnymi informacjami; (np. krótka historia szkoły, klubu etc.).
b. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za udział w Konkursie.
c. Adres mailowy do korespondencji.
d. Temat przewodni planowanej, Pozytywnej Strefy Kibicowania podczas Imprezy – główny motyw (np. lata 60, kibicujące zombie, sportowcy przebierańcy, kibicujące zwierzaki, itp.).
e. Opis sposobu planowanego kibicowania: oryginalne akcesoria/gadżety do kibicowania, teksty haseł, przyśpiewek, wszelkiego rodzaju działania ukierunkowane na aktywny doping – zastosowanie przebrań.
f. Ilość planowanych osób (uczniów, opiekunów, rodziców etc.) w Strefie podczas Imprezy.

II Etap: weryfikacja nadesłanych Koncepcji Strefy trwający do dnia 20.03.2020 roku.
W II Etapie konkursu komisja konkursowa oceniać będzie i wyłoni najciekawsze koncepcje Pozytywnej Strefy Kibicowania. Oceny aplikowanych Koncepcji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora GOS w skład której wejdą przedstawiciele GOS. Ocenie punktowej podlegać będzie:
a. Atrakcyjność koncepcji Pozytywnej Strefy Kibicowania, maks. 5 pkt.
b. Planowana ilość uczestników zaplanowanych w Pozytywnej Strefie Kibicowania, maks. 5pkt.
c. Innowacyjność koncepcji, maks. 5pkt.
Do III Etapu Konkursu – Finału, będzie zakwalifikowanych szesnaście najciekawszych koncepcji. O rozstrzygnięciach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni w odrębnej mailowej
korespondencji na minimum 21 dni przed terminem 6. Gdańsk Maraton – tj. przed 29.03.2020 r.

III Etap: Finał
W trzeciej części konkursu zostanie oceniona realizacja najbardziej pomysłowych koncepcji Pozytywnej Strefy Kibicowania podczas imprezy 6. Gdańsk Maraton dnia 19 kwietnia 2020.
W tej części konkursu oceniane będą:
a. Realizacja koncepcji Pozytywnej Strefy Kibicowania, maks. 5 pkt.
b. Zgodność realizacji punktów zawartych w koncepcji projektu, maks. 5 pkt.
c. Głośność kibicowania, maks. 5 pkt.
d. Zaangażowanie i wytrwałość jak największej grupy kibicującej. maks. 5 pkt.

Uczestnicy biorący udział w trzecim etapie zostaną uhonorowani nagrodami w postaci sprzętu sportowego ufundowanego przez GOS o łącznej wartości 12.000 PLN brutto.
I miejsce 3000 PLN brutto
II miejsce 2000 PLN brutto
III miejsce 1000 PLN brutto
IV-VIII miejsce 500 PLN brutto
IX- XVI miejsce zestawy piłek do gier

Nadesłanie koncepcji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

Zapraszamy do uczestnictwa w tym niecodziennym projekcie!