Do startu pozostało:

Start

10.04.2022

Godzina: 9:00:00

Co z 6. Gdańsk Maratonem?

  1. Gdańsk Maraton w wersji tradycyjnej

Na liście startowej 6. Gdańsk Maratonu widnieje już blisko 1700 osób. W związku
z aktualnymi obostrzeniami niemożliwe jest sprawne przeprowadzenie imprezy
w dotychczasowej formule, dlatego tradycyjną wersję 6. Gdańsk Maratonu zdecydowaliśmy się przełożyć na rok 2022.

Zawodnicy, którzy zdecydują się pozostać na liście startowej 6. Gdańsk Maratonu
w 2022 roku, mogą skorzystać z niższej opłaty startowej w imprezie 5.5 Gdańsk Maraton. Opłaty startowe wszystkich zarejestrowanych uczestników automatycznie zostają przeniesione na ten termin. Osoby, które chcą zrezygnować z uczestnictwa, otrzymają zwrot 100 % uiszczonej opłaty. Warunkiem będzie przysłanie e-maila
z adresu, z którego nastąpiła rejestracja, zawierającego: imię, nazwisko oraz informację o fakturze i danych na jakie była wystawiona na adres zwroty@gdanskmaraton.pl. Możliwość uzyskania zwrotu możliwa będzie do dnia 18.04.2021 r.