Zdjecie slider
Zdjecie slider
Zdjecie slider
Zdjecie slider
Zdjecie slider

Do startu pozostało:

Start

10.04.2022

Godzina: 9:00:00

Opłaty

6 Gdańsk maraton:
do 31.01.2022 r. – 109 zł
od 01.02 do 28.02.2022 r. – 129 zł
od 01.03 do 27.03.2022 r. – 159 zł
w Biurze Imprezy – 200 zł (płatność możliwa TYLKO gotówką!)

6 Gdańsk maraton Sztafety:
Za udział w Imprezie obowiązują następujące wysokości opłaty wpisowej dla Sztafety:
do 28.02.2022 r. – 360 zł
01.03 do 27.03.2022 r. – 440 zł
Podczas zgłoszenia Sztafety w Biurze Imprezy opłata wpisowa wynosi 600 zł
(płatność możliwa TYLKO gotówką!)

Limit sztafet wynosi 200.

Dane do przelewu:
Gdański Ośrodek Sportu
PKO S.A. 70124012681111001038603968
Tytuł: 6 Gdańsk maraton + imię i nazwisko/nazwa sztafety